Disclaimer
 • Registreren voor Leden

Website disclaimer van Ambrosiusgilde (http://www.ambrosiusgilde.nl)

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de website: alle webpagina’s op de website van ambrosiusgilde.nl, waarin de uitgever de intentie heeft deze disclaimer daarop te allen tijde te laten gelden.
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina. In dit geval het Ambrosiusgilde te Rotterdam.
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van bijvoorbeeld formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen).
  • u (de klant/bezoeker/geïnteresseerde): de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de website van ambrosiusgilde.nl en alle daarin opgenomen webpagina’s. Door de website en webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website en webpagina’s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de website en webpagina’s in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en webpagina’s of met de onmogelijkheid de website en webpagina’s te kunnen raadplegen.
 6. Door ambrosiusgilde.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ambrosiusgilde.nl staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 7. De uitgever mag de website en webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 8. De website van ambrosiusgilde.nl kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ambrosiusgilde.nl. Ambrosiusgilde.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website en webpagina’s van ambrosiusgilde.nl gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 9. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. De intellectuele eigendomsrechten op alle aanwezige webpagina’s op de website van ambrosiusgilde.nl zijn voorbehouden aan het Ambrosiusgilde te Rotterdam. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website en webpagina’s van ambrosiusgilde.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

10.     De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

11.     U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

12.     U kunt als bezoekers en/of gebruiker van de website van ambrosiusgilde.nl op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website en verwante webpagina’s aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

© Ambrosiusgilde (http://www.ambrosiusgilde.nl) - 2014

Alle rechten voorbehouden.


 

 

 

Ambrosius Agenda

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rotterdams Bijenweer

 

Bijenlesstand en AG-shop

Tot en met 28 september 2024 is de winkel van het Ambrosiusgilde Rotterdam aan de Nesseweg (tussen Rotterdam-Ommoord en Oud-Verlaat) geopend op iedere zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Imkermaterialen zijn alleen te koop voor leden van de vereniging. Zodra er geoogst kan worden verkoopt de winkel ook de honing van de bijen van de bijenlesstand. MOMENTEEL IS ER NOG GEEN HONING TE KOOP, ZODRA DIE BESCHIKBAAR IS, MELDEN WE DAT HIER! Op 13 juli a.s. neemt het Ambrosiusgilde deel aan de LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAGEN Ga voor uitgebreide informatie naar: https://www.uitagendarotterdam.nl/agenda/landelijke-open-imkerijdag-ambrosiusgilde-rotterdam/