Over het Ambrosiusgilde
  • Registreren voor Leden

Het Ambrosiusgilde is de plaatselijke vereniging van imkers voor de regio Rotterdam. Doelstelling van de vereniging is de belangenbehartiging van pollen- en nectar etende insecten, in het bijzonder de honingbij. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het geven van voorlichting, het aanbieden van diverse soorten cursussen aan geïnteresseerden, het ontplooien- en ondersteunen van activiteiten gericht op het behoud en de uitbreiding van het natuurlijke leefmilieu en het ondersteunen van haar leden in de uitoefening van het imkeren. Daarnaast ondersteunt het Ambrosiusgilde het doel en de missie van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

De vereniging telt ruim 170 leden en is opgericht in 1924. De naam van de vereniging komt van de Heilige Ambrosius. Hij werd geboren in Trier, Duitsland, in een adellijke familie, die tot het christendom bekeerd was. Op een dag, toen hij in zijn wieg lag te slapen, vlogen bijen zijn mond binnen, en toen ze weer naar buiten kwamen, vlogen ze omhoog naar de hemel. Het was een voorspelling van zijn grote gave van het woord, en dit feit maakte hem tot patroonheilige van de bijenhouders. Hij werd bisschop van Milaan en droeg bij tot het verwerpen van het arianisme. Ondanks zijn hoge positie, schreef hij vele boeken en schitterende liturgische hymnen, hij verspreidde de doctrines van de Griekse Vaders in de Latijnse wereld en had de Heilige Augustinus als leerling. De stoffelijke resten van de Heilige Ambrosius worden bewaard in de basiliek van Milaan, waar hij stierf op 4 april 397.

De heilige Ambrosius met bijenkorf

Ambrosius Agenda

Rotterdams Bijenweer

 

Bijenlesstand en AG-shop

Onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen is de winkel van het Ambrosiusgilde Rotterdam aan de Nesseweg te Zevenhuizen/Moerkapelle vanaf zaterdag 2 april 2022 weer open. Imkermaterialen zijn te koop voor leden van de vereniging. Gedurende de winterperiode is de AG-shop open op de eerste zaterdag van de maand, dus ook op 5 maart 2022. In het 'bijenseizoen' van april tot en met eind september is de shop iedere zaterdagmorgen geopend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Zie Service - Imkershop voor meer informatie. HONING TE KOOP! Zolang de voorraad strekt verkoopt de winkel ook de honing van imkers van de vereniging. Zodra er geoogst kan worden verkoopt de winkel ook de honing van de bijen van de bijenlesstand.